Nazad SARAJEVO, 02.03.2010. godine
POSJETA POVRATNICIMA U OPĆINI ILIJAŠ


Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, gospodin Edin Mušić je zajedno sa Američkim
Ambasadorom u BiH NJ.E. Charles English, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih država za pitanja populacije, izbjeglica i imigracija, gospodinom Davidom Robinsonom, predstavnikom UNHCR-a u BiH, gospodinom Naveed Hussain, predstavnicima CRS-a, te Ministrom za izbjegla i raseljena lica u RS-u, gospodinom Omerom Brankovićem, kao i načelnikom općine Ilijaš, gospodinom Nusretom Mašićem, a u okviru zvaničnog završetka realizacije zajedničkog Projekta „Podrška manjinskom povratku u Kantonu Sarajevo“ obišao povratničku porodicu Đukić Gruje u Ilijašu.

Cilj Projekta je poboljšanje uslova za život srpskih povratnika u općinama Ilijaš, Trnovo, Hadžići, Ilidža i Novo Sarajevo, a koji predstavlja zajednička ulaganja i saradnju Američke Ambasade u Sarajevu, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a, Ministarstva rada, socijalne politike i raseljenih lica Vlade Kantona Sarajevo, UNHCR-a, te CRS-a kao implementatora Projekta.

Vrijednost Projekta iznosi 79,500 USD, od čega: Ambasada SAD-a 20,000 USD, UNHCR 13,200 USD, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 60,000 KM, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica Kantona Sarajevo 10,000 KM i Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS-a 10,000 KM.

Kako bi se podržao i konsolidovao održivi povratak, postignut u predhodnom periodu, Projektom je pružena poljoprivredna pomoć u formi doniranja motokultivatora, stoke i sjemena, te stručna poljoprivredna edukacija za 25 ugroženih porodica koje su se vratile predhodnih godina, kao i pomoć u rekonstrukciji pet stambenih jedinica.

Ova zajednička inicijativa posljednja je u nizu brojnih aktivnosti kojima se ohrabruje održiv povratak širom BiH. Ovaj Projekat posebno se fokusirao na održivost povratka izbjeglih osoba srpske nacionalnosti, posebno onih koji se bave zemljoradnjom, u prigradskim dijelovima Kantona Sarajevo. Prošlim projektima pomoć je pružana osobama raznih etničkih pripadnosti širom zemlje, uključujući područje Banja Luke, Mostara i Drvara.

Ovaj Projekat naglašava pozitivne rezultate zajedničkog djelovanja u pružanju podrške povratnicima, kao način izgradnje povjerenja u sam proces, ali i kao pokazatelj široke podrške koju kontinuirani proces povratka ima od strane svih građana Bosne i Hercegovine i njihovih prijatelja iz međunarodne zajednice.

Javni pozivi
Javni pozivi

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na podruÄŤju Republike Srpske Javni oglas Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na podruÄŤju Republike Srpske

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Republike Srpske

Javni oglas za odabir korisnika po Programu izgradnja i opremanje farmi brojlera etc.

Javni oglas za podnosenje prijava za Program podrske investicijskim projektima u cilju zaposljavanja povratnika

Javni oglas za podnosenje prijava za programe pomoci odzivog povratka-zaposljavanj/samozapposljavanje mladih, opstine RS

Javni poziv za pomoc za održivi povratak Derventa

Javni poziv za financiranje projekata udruzenja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

Javni oglas za podnosenje prijava za programe pomoci odzivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata, FBiH

Javni oglas za podnosenje prijava za programe pomoci odzivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata, RS

Javni pozivi za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica

Javni pozivi raseljenim osobama u FBiH i povratnicima u RS-u za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )

Sjedište

Alipašina br. 41
Sarajevo
Tel :  +387 33 265 - 322
Fax : +387 33 226 - 553
Email:   kabinet@fmroi.gov.ba