Javni poziv za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata- konačna rang lista potencijalnih korisnika


Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje konačnu rang listu potencijalnih korisnika za obnovu i izgradnju stambenih jedinica na području regije Gornje Podrinje, Bosansko-podrinjski kanton i Kanton Sarajevo u opštinama/općinama: (Čajniče, Rogatica,Višegrad, Foča, Rudo, Novo Goražde, Kalinovik, Sokolac, Han Pijesak, Trnovo , Pale, Goražde, Pale-Prača , Foča- Ustikolina, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Ilidža, Trnovo, Ilijaš, Vogošća, Hadžići).

 

(RS) Gornje Podrinje:

 

(FBiH) Bosansko-podrinjski kanton i Kanton Sarajevo

 

 

Napomena: Objavljivanje preliminarnih rezultata potencijalnih korisnika će se vršiti nakon obilaska aplikanata i to po regijama kako slijedi:

 

  1. (RS), Istočna Hercegovina:

(Nevesinje, Ljubinje, Trebinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Istočni Mostar)

     (FBiH) Hercegovačko-neretvanski kanton:
     (Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor, Ravno, Stolac)

 

  1. (RS) Srednja Bosna i Posavina:

     (Doboj, Teslić Derventa, Šamac, Brod, Vukosavlje, Pelagićevo, Modriča)

 FBiH, Posavski kanton i Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton: 
(Domaljevac-Šamac,Odžak,Orašje, Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Usora, Bugojno, busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Vitez) 
 

 

  1. RS, Zapadna Bosna

(Banja Luka, Bosanski Novi, Prijedor, Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prnjavor,  Jezero, Šipovo, I. Drvar, Laktaši, Oštra Luka, Kneževo, Čelinac)

           FBiH, Unsko-sanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10:
           ( Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Grude, Ljubuški, Posušje, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad)

                                                                               

 

                                                               KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA