Odluke o izboru


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 91 ratom oštećene stambene jedinice u gradovima/opštinama: Trebinje, Mostar, Nevesinje, Konjic, Zvornik, Bratunac, Srebrenica i Milići, u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda – Saudijski razvojni fond – SDF

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke izvođenja građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekta u općini Goražde (20 stanova) u LOT-u 1, u okviru Regionalnog stambenog projekta – RSP

Odluke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Otvoreni postupak javne nabavke usluge: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za tri višestambena objekta u Gradu Mostaru (72 stambene jedinice) - Podprojekat 116/117/120 DES, u okviru Projekta CEB II – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)” koji implementira PIU FBiH, tačnije za LOT 1 – Grad Mostar, „Buffer“ podprojekat 116 (24 stambene jedinice), LOT 2- Grad Mostar, Sutina podprojekat 117 (24 stambene jedinice), LOT 3 Grad Mostar, Rodoč-Kolonija podprojekat 120 (24 stambene jedinice). 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom Konkurentskom zahtjevu javne nabavke za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekta u općini Goražde (20 stanova) u LOT-u 1 i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom Konkurentskom zahtjevu javne nabavke za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekta u općini Jajce (7 stanova) u LOT-u 2, u okviru Regionalnog stambenog programa –  RSP pod-projekat BiH3, 05/17-RSP BH3.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekostrukciji i izgradnji 66 stambenih jedinica u gradovima/općinama: Čapljina (5 st.jedinica), Stolac (11 st.jedinica), Ravno (5 st.jedinica), Foča (25 st.jedinica), Derventa (10 st.jedinica), Gradačac (5 st.jedinica)  i Modriča (5 st.jedinica), u okviru projekta Saudijskog razvojnog fonda – SDF.

 

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za LOT 1, LOT 2, LOT 3, po provedenom Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluga vršenja Nadzora nad izvođenjem građevinskih radova za rekonstrukciju i izgradnju 66 ratom oštećenih stambenih jedinica u općinama: Čapljina, Stolac, Ravno, Foča, Derventa, Gradačac i Modriča u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda (Saudijski razvojni fond- SDF)

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke usluge vršenja nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 120 stambenih jedinica u općinama/gradovima Bosansko Grahovo (18 stambenih jedinica), Drvar (25 stambenih jedinica), Glamoč (47 stambenih jedinica), Sanski Most (24 stambene jedinice) i Zenica (6 stambenih jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP.
 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i LOT 2, po provedenom  Otvorenom postupku javne nabavke usluge za izradu Idejnih i Glavnih projekata za izgradnju 3 višestambena objekta u općini Goražde, u okviru projekta CEB II

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 35 stambenih jedinica u gradovima/opštinama: Zvornik (10 st.jedinica), Osmaci (5 st.jedinica), Milići (5 st.jedinica), Vlasenica (5 st.jedinica), Bratunac (5 st.jedinica), Srebrenica (5 st.jedinica), u okviru implementacije Projekta OPEC fonda za razvoj-OFID

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 120 stambenih jedinica u općinama/gradovima Bosansko Grahovo (18 stambenih jedinica), Drvar (25 stambenih jedinica), Glamoč (47 stambenih jedinica), Sanski Most (24 stambene jedinice) i Zenica (6 stambenih jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4), za projekat RSP-a po provedenom Otvorenom postupku javne nabavke Nadzora nad izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 179 stambenih jedinica u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica), Domaljevac –Šamac (4 stambene jedinice), Orašje (51 stambena jedinica), Travnik (13 stambenih jedinica), Novi Travnik (22 stambene jedinice), Jajce (9 stambenih jedinica), Maglaj (20 stambenih jedinica), Žepče (13 stambenih jedinica), Usora (9 stambenih jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP, 10/16-RSP BH2.

 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke za  nabavku usluga za izradu Idejnih projekata/rješenja i Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 166 stambenih jedinica u općinama Konjic (8st.jedinica) , Jablanica (7 st.jedinica) , Glamoč (13 st.jedinica) Banovići (9 st. jedinica), Gradačac (7 st.jedinica) , Olovo (7 st.jedinica),  Ilijaš (15st. jedinica), Kreševo (9 st.jedinica), Kakanj (3 st.jedinice), Bosanska Krupa (12 st.jedinica), Cazin (9 st.jedinica), Ključ (13 st.jedinica) i Gradu Mostaru (54 st.jedinice)  u okviru Regionalnog stambenog projekta 01/16-RSP BH4.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke za Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 179 stambenih jedinica u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica), Domaljevac –Šamac (4 stambene jedinice), Orašje (51 stambena jedinica), Travnik (13 stambenih jedinica), Novi Travnik (22 stambene jedinice), Jajce (9 stambenih jedinica), Maglaj (20 stambenih jedinica), Žepče (13 stambenih jedinica), Usora (9 stambenih jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP, 11/16-RSP BH2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Konkurentskom postupku javne nabavke usluge za vršenja nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenog  objekta u Gradu Tuzla (20 stanova) u okviru BH3 Pod-projekta, u okviru  Regionalnog stambenog projekta -RSP.

Odluke o izboru najpovoljnjeg ponuđača ( LOT 1,LOT 2, LOT 3) u projektu RSP-a, po provedenom Otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji 99 stambenih objekata u općinama: Bugojno (8 st. jedinica), Kupres (30 st.jedinica), Vitez (19 st. jedinica), Busovača (18 st. jedinica),Vareš (9 st. jedinica), Zavidovići (15 st. jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP, 07/16-RSP BH2.

LOT 1 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

LOT 2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

LOT 3 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku u Konkurentskom zahtjevu za nabavku usluge nadzora nad izvođenjem radova za sanaciju i rekonstrukciju 35 oštećenih stambenih jedinica u opštinama:Zvornik (10 st.jedinica), Osmaci (5 st.jedinica), Milići (5 st.jedinica), Vlasenica (5 st.jedinica), Bratunac (5 st.jedinica), Srebrenica (5 st.jedinica), u okviru implementacije Projekta OPEC

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2, LOT 3, u projektu RSP-a po provedenom Otvorenom postupku javne nabavke usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji i rekonstrukciji 99 stambenih objekata u općinama: Bugojno (8 st. jedinica), Kupres (30 st.jedinica), Vitez (19 st. jedinica), Busovača (18 st. jedinica),Vareš (9 st. jedinica), Zavidovići (15 st. jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP, 02/16-RSP BH2.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora u Konkurentskom postupku javne nabavke za izradu i isporuku investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 35 oštećenih stambenih jedinica u opštinama: Zvornik (10 st.jedinica), Osmaci (5 st.jedinica), Milići (5 st.jedinica), Vlasenica (5 st.jedinica), Bratunac (5st.jedinica), Srebrenica (5 st.jedinica), u okviru implementacije Projekta OPEC

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora u Konkurentskom zahtjevu za nabavku usluge nadzora nad izvođenjem radova za sanaciju i rekonstrukciju 35 oštećenih stambenih jedinica u opštinama:Zvornik (10 st.jedinica), Osmaci (5 st.jedinica), Milići (5 st.jedinica), Vlasenica (5 st.jedinica), Bratunac (5 st.jedinica), Srebrenica (5 st.jedinica), u okviru implementacije Projekta OPEC

Odluke za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom 3 višestambena objekta u gradovima/općinama Zenica (62 stana); Tuzla (20 stanova) i Olovo (16 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2,LOT 3 Otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na izgradnji višestambenih objekta u gradovima/općinama Zenica, Tuzla, Olovo, u okviru BH3 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP, 9/16-RSP BH3

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u Projektu RSP-a za Otvoreni postupka za dostavljanje ponude za nabavku usluga za izradu Idejnih projekata/rješenja i Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 120 oštećenih stambenih jedinica u općinama: Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Sanski Most, Zenica, u okviru Regionalnog stambenog projekta 03/16-RSP BH2

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ( LOT 1, LOT 2, LOT 3 ) u Projektu SDF za Konkurentski postupak javne nabavke usluge za izradu i isporuku investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 66 oštećenih stambenih jedinica u općinama: Čapljina, Ravno, Stolac, Foča, Derventa, Modriča i Gradačac u okviru implementacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica Bosne i Hercegovine iz sredstava zajma Saudijskog fonda za razvoj-SDF, 02-SDF/16

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ( LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT-4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8) u Projektu SDF- Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje građevinskih radova za rekonstrukciju i izgradnju 96 stambenih jedinica u općinama: Goražde, Foča FbiH, Odžak, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Domaljevac/Šamac, Žepče, Donji Vakuf, Jajce, Gornji Vakuf/Uskoplje, Travnik, Vitez i Kreševo u okviru implementacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica Bosne i Hercegovine iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj

ODLUKE o izboru najpovoljnijeg ponuđača u projektu RSP-a za Otvoreni postupak javne nabavke usluge - Izrada Idejnih projekata/rješenja i Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 278 oštećenih stambenih jedinica u opštinama: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Travnik, Novi Travnik, Jajce, Bugojno, Kupres, Vitez, Busovača, Maglaj, Žepče, Usora, Zavidovići i Vareš u okviru Regionalnog stambenog projekta