Odluke o poništenju


Odluka o poništenju postupka javne nabavke izvođenja građevinskih radova na izgradnji višestambenog objekta u općini Jajce (7 stanova) u LOT-u 2, u okviru Regionalnog stambenog projekta – RSP

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u LOT 2 - Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 47 stambenih jedinica u LOT-u 2 u općini Glamoč, u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u LOT 1 - Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 43 stambene jedinice u LOT-u 1 u općinama: Bosansko Grahovo (18 stambenih jedinica) i Drvar (25 stambenih jedinica), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa-RSP