Misija i vizija, strateški ciljevi


MISIJA

Obezbjediti siguran, održiv i dostojanstven povratak svih raseljenih osoba i izbjeglica u prijeratno mjesto stanovanja, u skladu sa strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine.

VIZIJA

Provedbom zakona i propisa, utvrđenih strategija i programa uz suradnju sa svim subjektima uključenim u proces povratka implementirati Revidiranu strategiju za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

STRATEŠKI CILJEVI

  1. Rekonstrukcija stambenih jedinica za potrebe raseljenih osoba, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja povratnika, izgradnje socijalnih stanova i stambenog zbrinjavanja mlađih povratničkih porodica;
  2. Osiguranje uvjeta održivog povratka i ekonomskog jačanja povratnika i njihove reintegracije u BiH;
  3. Humanitarno, zdravstveno, psihosocijalno i dr. zbrinjavanje povratnika u mjestima povratka.