Sjednica Vlade FBiH: Omogućiti bolničko liječenje za povratnike u RS

Vlada Federacije BiH prihvatila danas je incijativu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za izmjenu Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Tim povodom, zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da, za narednu sjednicu Federalne vlade, pripremi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Na ovaj način bi povratnicima u RS, pored korištenja vertikalnog programa zdravstvene zaštite, bilo osigurano i pravo na bolničke usluge u zdravstvenim ustanovama u FBiH.

Share: