Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u cilju transparentnog provođenja programa financiranja projekata udruženja raseljenih lica, povratnika  i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i povratnika, objavljuje :

J A V N I   P O Z I V

za  financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika  i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

Share: