Bodovna lista kandidata za prijem volontera

I BODOVNA LISTA KANDIDATA - EKONOMISTI

 

BODOVANJE ČLANOVA KOMISIJE

R.B

IME I PREZIME
I ZVANJE

 

Član 1

 

Član 2

 

Član 3

 

UKUPNO

 

SVEUKUPNO

1.

Arna Milovanović,
bachelor poslovanja

78

78

75

231

77,00

2.

Samra Bajrović,
dipl. ecc

76

78

77

231

77,00

3.

Abdurahman Šljivić,
bachelor ekonomije

73

74

74

221

73,66

4.

Kerim Hadžimešić,
bachelor poslovanja

74

71

73

218

72,66

5.

Alma Hodžić,
dipl.ecc

75

71

71

217

72,33

6.

Mirza Dedić,
bachelor fin. menadžmenta

74

72

71

217

72,33

7.

Elma Bezdrob,
magistar ekonomije

72

69

74

215

71,66

8.

Andrea Radmilović,
dipl. ecc

69

72

73

214

71,33

9.

Midha Sikira,
dipl. ecc

63

58

66

187

62,33

10.

Aida Jakupović,
dipl. ecc

47

47

67

161

53,66

11.

Melisa Solak,
dipl. ecc

43

42

59

144

48,00

II BODOVNA LISTA KANDIDATA - PRAVNICI

 

BODOVANJE ČLANOVA KOMISIJE

R.B

IME I PREZIME
I ZVANJE

 

Član 1

 

Član 2

 

Član 3

 

UKUPNO

 

SVEUKUPNO

1.

Merima Čolakhodžić,
bachelor prava

78

76

78

232

77,33

2.

Emina Osmanović,
bachelor prava

78

76

76

230

76,66

3.

Mensur Zoletić,
bachelor prava

76

77

76

229

76,33

4.

Muamera Džafić,
bachelor prava

77

75

76

228

76,00

5.

Alma Bošnjak,
dipl. pravnik

76

76

75

227

75,66

6.

Marijana Sentić,
dipl. pravnik

72

75

73

220

73,33

7.

Samir Krndžija,
bachelor prava

76

69

75

220

73,33

8.

Maja Mirković,
bachelor prava

70

73

76

219

73,00

9.

Faris Mehinović,
dipl. pravnik

71

73

74

218

72,66

10.

Nina Čapin,
bachelor prava

73

73

72

218

72,66

11.

Amela Kazagić,
dipl. pravnik

73

70

72

215

71,66

12.

Mugdin Džinić,
bachelor prava

70

69

74

213

71,00

13.

Mario Brkan,
dipl. pravnik

69

68

68

205

68,33

14.

Adis Bečirović,
dipl. pravnik

64

69

70

203

67,66

15.

Mirsada Kulić,
dipl. pravnik

70

64

68

202

67,33

16.

Mirsen Hadžifejzović,
bachelor prava

60

72

66

198

66,00

17.

Darko Lazić,
dipl. pravnik

62

67

68

197

65,66

18.

Senita Džigal,
bachelor prava

64

63

69

196

65,33

19.

Almir Hadžić,
dipl. pravnik

64

64

67

195

65,00

20.

Indira Jasika,
dipl. pravnik

61

65

69

195

65,00

21.

Armin Bečirević,
bachelor prava

63

64

68

195

65,00

22.

Dino Imamović,
bachelor prava

62

63

70

195

65,00

23.

Alma Fatić,
dipl. pravnik

64

63

64

191

63,66

24.

Nejra Selimović,
bachelor prava

62

62

63

187

62,33

25.

Mirela Arslanagić,
bachelor prava

56

58

67

181

60,33

26.

Jasmin Muhić,
dipl. pravnik

55

55

66

176

58,66

27.

Jasmina Pašić,
dipl. pravnik

50

62

59

171

57,00

28.

Sanela Zuban,
dipl. pravnik

54

51

65

170

56,66

29.

Skomorac Redžib,
dipl. pravnik

50

58

60

168

56,00

30.

Arma Čolić,
bachelor prava

47

54

64

165

55,00

31.

Erna Kadrić,
dipl. pravnik

39

49

63

151

50,33

Share: