Ministar Ramić posjetio Tuzlanski kanton

Projekti podrške raseljenim osobama i njihovom povratku u prijeratna mjesta prebivališta, bili su tema današnjeg sastanka federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edina Ramića i delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, održanog u Tuzli.

Istaknuto je da prioritet u radu Kantonalne i Federalne vlade treba biti osiguranje kontinuirane zdravstvene zaštite za povratnike u zdravstvenim institucijama na području Kantona. S tim u vezi, delegacija TK je izrazila spremnost da sagleda mogućnosti da ova oblast bude uređena zakonskim rješenjem, umjesto dosadašnjih odluka koje je donosila Vlada.

Federalni ministar Ramić iskazao je spremnost Vlade Federacije BiH da podrži aktivnosti i usluge koje, prije svih, Univerzitetski klinički centar u Tuzli, pruža povratnicima, za što nikada nikome nije ništa naplaćeno.

Također, kada su u pitanju raseljene osoba koje su još smještene u kolektivnim centrima, a u Tuzlanskom kantonu je takvih 1.088 porodica, ministar Ramić je delegaciju Vlade TK upoznao s projektom Federalnog ministarstva koji se odnosi izgradnju centara - zgrada za neprofitno stanovanje.

U ovim zgradama bi mogle živjeti porodice i osobe koje su trenutno smještene u kolektivne centre, pri čemu bi imale znatno bolje uslove za život, ali i same snosile svoje režijske troškove. Projekt je zamišljen tako da te osobe imaju pravo stanovanja u tim stanovima, ali ne bi njima mogle raspolagati kao svojom imovinom.

Od kantonalnog premijera i ministara je zatražena podrška i angažman prilikom animiranja općinskih načelnika i službi koji trebaju da apliciraju na ovaj program i koji treba da obezbijede lokacije i potrebne dozvole za gradnju objekata.

- Zahvalni smo na svemu onome što je Tuzlanski kanton uradio na podršci prognanim i raseljenim osobama, njihovoj integraciji, te povratku i reintegraciji. S tim u vezi, svaka buduća nadgradnja naše podrške mora upravo kretati iz Tuzlanskog kantona - rekao je ministar Ramić.

Osim premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, koji je ovom prilikom izrazio zahvalnost federalnom ministru na posjeti i podršci koju planira pružiti u narednom periodu, današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine TK Senad Alić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Danijela Simić i ministar zdravstva Elvis Bektić.

Share: