Ramić sa kantonalnim ministrima i premijerima razgovarao o planovima za 2016.godinu

Prava na zdravstvenu zaštitu povratnika i raseljenih osoba, bila je jedna od tema ministarske konferencije koju je danas organizirao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.

Ramić je sazvao konferenciju resornih kantonalnih ministara i premijera kako bi ih upoznao o dosadašnjim aktivnostima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, planovima za 2016.godinu, kao i načinu rješavanja zdravstvene zaštite povratnika i raseljenih osoba, te kako bi mogli sagledate segmente saradnje.

Kantonalni ministri i predstavnici Sarajevskog, Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog kantona su danas iznijeli određene probleme sa kojima se suočavaju, razmijenili su iskustva, te zajedno isplanirali  buduća djelovanja, ali su potpisali i određene sporazume o saradnji.

Tako će u 2016.godini zajedno krenuti u realizaciju projekata kao što su javni pozivi, sporazumi između kantona i općina u kojima postoje zajednički projekti, kao što je izgradnja zgrade za zajedničko stanovanje, izgradnja zgrada za Rome i drugo.

- Zaključeno je da se uputi inicijativa po kojoj bi se kantonalna resorna ministarstva obavezala da se naprave sporazumi između zavoda i najbližih univerzitetskih kliničkih centara, da bi liječenje povratnika bilo što adekvatnije i čime bi se poboljšao kvalitet života povratnika – izjavio je Feni Nisvet Mujanović, savjetnik ministra Ramića.

Jedan od zaključaka je da se pokuša regulirati zdravstvena zaštita povratnika kroz zakon kao što je to definirano u Kantonu Sarajevo.

Ramić je sazvao konferenciju resornih kantonalnih ministara i premijera kako bi ih upoznao o dosadašnjim aktivnostima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, planovima za 2016.godinu, kao i načinu rješavanja zdravstvene zaštite povratnika i raseljenih osoba, te kako bi mogli sagledate segmente saradnje.

Kantonalni ministri i predstavnici Sarajevskog, Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog kantona su danas iznijeli određene probleme sa kojima se suočavaju, razmijenili su iskustva, te zajedno isplanirali  buduća djelovanja, ali su potpisali i određene sporazume o saradnji.

Tako će u 2016.godini zajedno krenuti u realizaciju projekata kao što su javni pozivi, sporazumi između kantona i općina u kojima postoje zajednički projekti, kao što je izgradnja zgrade za zajedničko stanovanje, izgradnja zgrada za Rome i drugo.

- Zaključeno je da se uputi inicijativa po kojoj bi se kantonalna resorna ministarstva obavezala da se naprave sporazumi između zavoda i najbližih univerzitetskih kliničkih centara, da bi liječenje povratnika bilo što adekvatnije i čime bi se poboljšao kvalitet života povratnika – izjavio je Feni Nisvet Mujanović, savjetnik ministra Ramića.

Jedan od zaključaka je da se pokuša regulirati zdravstvena zaštita povratnika kroz zakon kao što je to definirano u Kantonu Sarajevo.

Share: