Potpisivanje Sporazuma za stambeno zbrinjavanje porodica u kolektivnim centrima u Mostaru i Konjicu

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas u Mostaru potpisao je Sporazum o suradnji na provođenju državnog projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" u okviru Projekta CEB II za Mostar i Konjic, čime je službeno započela realizacija Projekta CEB II u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu.

Grad Mostar i Općina Konjic u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu i FBiH su stvorili sve potrebne uslove za realizaciju projekta CEB II, dodjelivši lokaciju za izgradnju zgrade.

Za Grad Mostar, potpisivanjem navedenog Sporazuma, izgradit će se zgrada sa 48 stanova na tri lokacije na području Grada Mostara. Ukupna vrijednost projekta je 1.084.127,00 eura, od čega je učešće domaćih valst 211.770,00 eura a kreditno zaduženje kod CEB Banke 872.357,00 eura.

Za Općinu Konjic potpisivanje Sporazum  omogućit će izgradnju objekta sa 10 stanova, čime će biti zbrinuto 30 osoba. Ukupna vrijednost projekta je 301.749,00 eura, od čega je učešće domaćih Valst 92.500,00 eura a kreditno zaduženje kod CEB Banke 209.249,00 eura.

 Ciljne grupe projekta su raseljene osoba i povratnici koji žive u kolektivnom centru i alternativnom smještaju, kao i osoba u stanju socijalne potrebe za stambenim zbrinjavanjem.

Stambene jedinice će se dodijeliti korisnicima na trajno korištenje po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja. Planirano je da izgradnja navedene zgrade započne u drugoj polovini 2016.godini.

Share: