O B A V J E Š T E N J E

Broj: 05-36-3-1930-362-1/16
Sarajevo, 23.03.2016.

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo studente koji su ispunili uslove za dodjelu stipendija redovnim studentima – povratnicima na područje RS za akademsku 2015/2016. godinu, da će se potpisivanje ugovora održati dana 29.03.2016. godine (utorak) u 12 sati u Sarajevu, Velika sala Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3.

Kontakt telefon u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica je 033 444 – 563.

 

                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                  dr. sci. Edin Ramić

Share: