Ministri Borovac, Ramić i Čordaš potpisali memorandum: Jedinstvena podrška povratku

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i entitetski ministri raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i Davor Čordaš potpisali su memorandum o razumijevanju za korištenje granta podrške provedbi Regionalnog stambenog programa kroz koji je osigurano 700.000 eura iz IPA fonda za pokriće dijela troškova provedbe ovog, najvećeg posljeratnog projekta povratka.

Potpisivanju ovog dokumenta prethodio je sastanak kojem su prisustvovali i šef Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Distrikta Brčko BiH Rifet Mujanović, v.d. direktora Fonda za povratak BiH Nebojša Švraka te njihovi i saradnici ministara, a na kojem je istaknuta jedinstvena podrška procesu povratka u našoj zemlji.

Zajednički je ocjenjeno kako je neophodno hitno objediniti podatke svih institucija ne samo o projektima koji su u toku nego i potrebama za održivi povratak, kako bi se mogli preciznije određivati prioriteti i kreirati zajednički projekti svih nivoa vlasti u cilju provedbe Revidirane strategije za prpvedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Na ovom sastanku je najavljeno kako će oba eniteta i Distrikt Brčko sa državom osigurati udružena sredstva za rješavanje povratničke problematike te da će se zajednički od donatora tražiti podrška za programe održivog povratka koji će osigurati da obnovljeni domovi ne ostanu prazni usljed nepostojanja ni minimuma uvjeta za opstanak.

Rezimirani su rezultati na provedbi programa povratka koji se realiziraju kroz Saudijski fond i OPEC te rješavanje pitanja kolektivnih centara kroz program Razvojne banke Vijeća Evrope. Razmjenjene su informacije o provebi Regionalnog stambenog programa te je istaknuto kako je neophodno ubrzati proces verifikacije korisnika ovog programa u Republici Srbiji kako bi se mogli kreirati programi koji će tim ljudima omogućiti povratak u BiH.

Navedene aktivnosti odraz su napora da se u skladu sa zaključcima Parlamentarne skupštine BiH kojima se traži: ubrzana provedba aktivnosti iz Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII, podsjeća na obavezu finansiranja zajedničkih projekata povratka te uspostavu evidencije o međunarodnim donacijama u svrhu provedbe Aneksa VII, kao i promtno rješavanje pitanja kolektivnih centara uz redovno izvještavanje o svim aktivnostima koje se poduzimaju na ovom planu. (Kraj.)

Share: