Potpisivanje ugovora volonteri

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je 10.09.2013. potpisalo prve ugovore sa pripravnicima – volonterima koji će pripravnički staž obaviti u opštinama Vlasenica, Bratunac i Srebrenica. Ugovore su potpisali: Gagulić (Ibro) Fahrudin, bachelor prava -Vlasenica; Mustafić (Džemail) Semir, bachelor prava i Ramić (Adem) Indira, magistar politologije- Bratunac;  Huseinović (Husejin) Nihad, diplomirani politolog, i Ademović (Bešir) Šefika, bachelor prava – Srebrenica.

Na „Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz volonterski rad povratnika sa VSS na području Republike Srpske”, objavljen 10.05.2013.godine, prijavljeno je ukupno 57 kandidata, od čega je opće kriterije ispunilo 49 kandidata, i to 10 pravnih subjekata – potencijalnih poslodavaca i 39 fizičkih lica potencijalnih pripravnika volontera. 
Zbog nedovoljnog broja kandidata–potencijalnih poslodavaca, kao i neusklađenosti u traženim i raspoloživim obrazovnim profilima, te teritorija kojoj gravitiraju potencijalni poslodavci i pripravnici, Ministarstvo je do sada uslovno uspjelo obezbjediti angažman za 17 pripravnika – volontera, dok se za ostale kandidate traži angažman putem direktnih pregovora sa potencijalnim poslodavcima na određenim područjima.

Share: