Udruženje “Solidarité Bosnie” iz Ženeve: Hvala ministru Ramiću za razvoj puta Marša mira

Udruženje eSolidarité Bosnie (Solidarnost Bosna) sa sjedištem u švicarskom gradu Ženeva, koje se bavi čuvanjem pamćenja na agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini, uputilo je pismo zahvale federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica Edinu Ramiću, koje potpisuje predsj Udruženja Ivar Petterson.

“Gospodine ministre, Naša međunarodna grupa je prisutna na Maršu mira od 2005. godine, sa između 15 i 80 učesnika iz Francuske, Švajcarske, Italije i drugih zemalja. Bili smo prijatno iznenađeni radovima koje ste uradili na putu Marša mira, naročito između Liplja i doline Kamenice, i mi Vam zahvaljujemo na tome”, stoji u upućenom pismu.

Iz Udruženja su napomenuli ulogu njihovog partnera Emmaus Synergie koji je sproveo različite aktivnosti na putu Marša mira, prvenstveno proširenje staze na planini Udrč i popravljanje vremenskim neprilikama oštećenih dijelova trase, uključujući i obnovu drvenog mosta Glodi nakon poplava maj 2014. godine.

“Naše udruženje nastoji da sa svojim partnerima promovira Marš mira i da obezbjeđuje logistiku za grupu stranaca, u saradnji sa Muhizinom Omerovićem sa kojim organizujemo manje grupe učesnika u maju i najesen. Željeli bismo da grupe šetača dođu između aprila i kraja oktobra. Emmaus Synergie je opremio krevetima oko pedesetak soba na tom putu, kako bi doprinijeli oživljavanju privrede u regionu, a posebno za bosanske porodice koje su se hrabro vratili u to područje”, stoji u pismu.

Naglasili su gostoprimljivost lokalnog stanovišta, koje ih “toplo prima u svojim domovima uz odlične obroke”, kao i agro-turističke potencijale ovog područja i povratničke populacije.

“Nadamo se da ova trasa od 80 km se može proširiti na evropski put pješačenja od Vukovara do Dubrovnika kako bi se podigla svijest o mnogim adutima agro-turizma ovog regiona kao doprinos ekonomskom razvoju, koji će promovirati okupljanje građana različitih zajednica i povratak izbjeglica”, poručuju.

Ovim putem izrazili su i želju za gradnjom infrastrukture (sala za sastanke, toaleti i tuševi) na području Liplja i Mravinjaca, koju bi mogli koristiti šetači, kao i stanovnici, a iz Kabineta ministra Ramića je saopćeno da su ovi projekti u planovima Ministarstva.

“Ova osnovna oprema mogla bi biti dopunjena zvučnom instalacijom, parkiralištima i malim paviljonima. Takav aranžman je takođe od suštinskog značaja za promovisanje učešća žena na Maršu mira”, kazali su.

Izrazili su mišljenje da bi bilo korisno raditi na tome kako bi se olakšao prolaz malog strmog uspona (1. dan) kao i finalizaciju poboljšanja, koja je izvršilo Federalno ministarstvo, a koja su “već visoko cijenjena od strane šetača i lokalnog stanovništva, kao što su rekonstrukcija mosta Glodi i nasipanja puteva”, kako stoji u pismu.

“Ponovo Vam se zahvaljujemo i izražavamo Vam, gospodine ministre, naše poštovanje i pozdrave, zahvaljujući unaprijed za vašu pažnju”, poručili su na kraju iz Udruženja 

Share: