POČETAK IZGRADNJE ZGRADE NAMIJENJENE ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOLEKTIVNOG CENTRA

Poštovane kolegice i kolege,

koordinator projekta Zatvaranja kolektivnih centara – CEB II u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Edina Imamović, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i načelnik općine Tešanj Suad Huskić ozvaničit će 02. novembra 2017. godine početak radova na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja u općini Tešanj, a koja se gradi u sklopu projekta “Zatvaranja kolektivnih centara - CEB II”.

Riječ je o izgradnji stambenog objekta od 21 stambene jedinice u Tešnju, na lokalitetu Medakovo, gdje će biti smješteno 65 osoba.

Ukupna vrijednost Projekta je oko 1.050.000 KM (milion i pedeset hiljada) uz učešće Općine Tešanj oko 180.000 KM u vrijednosti zemljišta, projektovanja, komunalne infrastrukture i nadzora, a vrijednost radova iznosi 883.807 KM. Rok za završetak radova je 360 kalendarskih dana.

Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 zgrade i objekta u 45 općina i gradova u BiH. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i Brčko Distriktu  i više od 76 % u FBiH. 

U ovoj godini planiran je početak izgradnje ili rekonstrukcija ukupno 19 objekata socijalnog stanovanja sa 745 stanova. 

Pored Tešnja, Dervente i Maglaja, gdje je već započela gradnja stambenih jedinica, prema planiranim aktivnostima u 2017. godini se još očekuje početak radova u Foči,  Sokocu, Travniku, Zenici, Tuzli i Srebreniku.

 

U nastavku dostavljamo program događaja. 

 

Tešanj, 02. novembar 2017. godine

 

P R O G R A M

POČETAK IZGRADNJE VIŠESTAMBENOG PORODIČNOG OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOLEKTIVNOG CENTRA U OPĆINI TEŠANJ

 

 

11:00 sati - Prijem u Općini Tešanj kod Općinskog načelnika (Trg Alije Izetbegovića br. 1)

11:40 sati  -Polazak na lokaciju kolektivnog naselja

11:45 sati -Dolazak na lokaciju kolektivnog naselja – industrijska zona Vila – Bukva

12:00 sati – dolazak na lokaciju budućeg objekta u Tešnju (ul. Medakovo bb)

12:15 Obraćanja zvanica i izjave za medije

         Pozdravno obraćanje načelnika opštine Tešanj Suada Huskića

- Obraćanje koordinatora CEB II projekta  Edine Imamović

- Obraćanje federalnog ministra za raseljene osobe i izbjeglice Edina Ramića

Obraćanje pomoćnica Ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Jasenka Jukić.

12:40 Zajedničko razgledanje gradilišta/lokacije objekta namijenjenog za smještaj korisnika kolektivnog centra-

(Završetak programa)

 

Pozivamo Vašu novinarsku ekipu da se pridruži planiranom događaju i obilježi početak radova na  izgradnji prve zgrade socijalnog stanovanja u općini Tešanj.

 

 

Share: