BiH priprema šesti potprojekat Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa

U organizaciji Federalnog ministarsta raseljenih osoba i izbjeglica održan je sastanak 10.01.2018. godine sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i općinama, radi pripreme šestog Potprojekta Držvavnog programa stambenog zbrinjavanja u BiH.

Više informacija možete saznati ovdje 

 

Share: