ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE POTENCIJALNIH UČESNIKA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE POTENCIJALNIH UČESNIKA
u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske i u općinama Federacije BiH: Bugojno, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez, Jajce, Čapljina, Mostar, Prozor Rama, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Usora, Zavidovići, Žepče, Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Sapna,Teočak, Foča (FBiH), Pale (FBiH), Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski Most

Share: