O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo povratnike da je objavljen Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske za 2018. godinu i prvu polovinu 2019. godine, na WEB stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (www.fmroi.gov.ba.), kao i u dnevnim novinama „Oslobođenje“ (dan objave 31.05.2019. god., petak).

Aplikacioni formular - obrazac za prijavu će biti objavljen na WEB stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (www.fmroi.gov.ba.).

Kontakt telefon u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica je 033 444 – 563.

M I N I S T A R

dr. sci. Edin Ramić

 

Sarajevo, 30.05.2019. god.

Share: