Obavještenje konačno za novine - volonteri 2019

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za učešće u „Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad bez zasnivanja radnog odnosa povratnika  sa VSS na području Republike Srpske i općinama Federacije BiH: Bugojno, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez, Jajce, Čapljina, Mostar, Prozor Rama, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Usora, Zavidovići, Žepče, Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Sapna,Teočak, Foča (FBiH), Pale (FBiH), Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski Most“, broj: 03-36-2-127-1/19 od 30.05.2019. godine, da je Lista potencijalnih učesnika u Programu objavljena na web stranici www.fmroi.gov.ba, kao i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

 

 

POMOĆNIK  MINISTRA

Sead Kopić

 

Share: