Obavještenje za novine Investicije Rang lista preliminarna 2019

Obavještavamo podnosioce prijava na „Javni poziv za učešće u Programu ”Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2019. i 2020.godinu za općine: a)Općine entiteta  Republika Srpska i b)Općine entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Busovača, Gornji Vakuf/Uskoplje, Jajce, Fojnica, Doboj Istok, Kalesija,Teočak, Odžak, Foča (FBiH), Pale (FBiH), Čapljina, Prozor/Rama, Stolac, Vareš, Usora i Žepče, Livno, Kupres, Donji Vakuf, Bugojno, Kiseljak, Kreševo, Sapna, Lukavac, Orašje, Maglaj, Zavidovići, Olovo i Doboj Jug“, broj: 03-36-2-71-1/19 od 10.4.2019. godine, i dopune Javnog poziva, broj: 03-36-2-71-1-1/19 od 18.4.2019.godine, da je Odluka o utvrđenoj preliminarnoj rang listi potencijalnih korisnika za navedeni Program objavljena na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

 

POMOĆNIK MINISTRA

Sead Kopić

Share: