Zahvalnice Saveza logoraša u BiH ministrima Čamberu, Osmanoviću i Bijediću

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Mešković uručio priznanja za podršku koju federalna ministarstva i ministri pružaju radu ove organizacije. Zahvalnice, slike sa motivima logora i logoraša i prigodne knjige, dodijeljene su ministrima rada i socijalne politike Vjekoslavu Čamberu, raseljenih osoba i izbjeglica Adilu Osmanoviću i prometa i komunikacija Enveru Bijediću

Predsjednik Mešković je u svom obraćanju ponovio zahvalnost za sve ono što su ova ministarstva i ministri iz Vlade FBiH činili i čine kako bi bio olakšan rad Saveza logoraša u BiH i ukratko ih informirao o aktivnostima ove organizacije, te o procesu donošenja zakona o žrtvama torture na nivou BiH koji se već duže vrijeme nalazi u parlamentarnoj proceduri.

- Vi ste prošli strašan egzodus. U vašim aktivnostima sve nas i sve građane BiH trebate podsjećati na ono što se desilo od 1992. do 1995. godine kako se to zlo više nikada i nikome ne bi ponovilo. U jednoj knjizi sam pročitao da je patnja teža od ubistva. Mislim da ta rečenica nosi veliku istinu koju ste i vi sami, nažalost, iskusili, ali ste ipak nečijom voljom preživjeli - rekao je ministar Osmanović.

Mistar Čamber je prigodnim riječima zahvalio na priznanju rekavši da je ono i obaveza da se i u budućnosti, od strane Ministarstva rada i socijalne politike, nastavi pružati podrška radu Udruženja logoraša u BiH.

Zahvaljujući se ministar Bijedić je rekao da ga je priznanje iskreno ganulo i obećao svaki vid podrške radu Saveza, kao krovne organizacije žrtava torture na državnom nivou.

Share: