Odluka o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2019. i 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2019. i 2020. godinu

Share: