Odluka o utvrđivanju liste korisnika pomoći po osnovu Javnog oglasa za dodjelu stipendija studentima – povratnicima na području Republike Srpske

Rang listu preuzmite ovdje.

Share: