Delegacija Saveza boraca FBiH kod ministra Osmanovića

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović susreo se danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, s delegacijom Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj su bili predsjednik Omer Helda, kao i članovi Upravnog odbora ovog saveza Naser Orić i Samir Sulejmanović.

Predstavnici Saveza upoznali su ministra Osmanovića o svom radu i zahvalili mu na podršci koju ovo federalno ministarstvo pruža boračkoj povratničkoj populaciji u Republiku Srpsku.

Govoreći o statusu povratnika demobilisanih boraca, informirali su ministra o intenzivnom radu Saveza na izradi zakona o pravima demobilisanih boraca, jedinoj kategoriji boračke populacije koja nema svoj zakon. Donošenjem ovog zakona bio bi priznat zasluženi status demobilisanih boraca i osigurana njihova prava.

Ministar Osmanović je istaknuo podršku u donošenju kvalitetnog zakonskog rješenja za demobilisane borce. Istovremeno je pozvao predstavnike ovog saveza da učestvuju u radu radne grupe koja će biti formirana s ciljem iznalaženja jedinstvenog zakonskog rješenja za finansiranje i održavanje spomen obilježja u Federaciji BiH.

Tokom susreta dogovorena je dalja saradnja Saveza boraca FBiH i ovog ministarstva na obnovi devastiranog prostora koje je Savez dobio na korištenje od Federalne vlade.

Ovo je još jedan u nizu sastanaka kojim se nastoje pronaći novi modaliteti podrške održivog povratka u Republiku Srpsku i Federaciju BiH

Share: