Osmanović: FBiH ima poseban interes da podupire proces povratka

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović pozvao je danas nadležne federalne institucije i resorna kantonalna ministarstva da, u roku od 60 dana, usaglase zakone i druge propise kako bi na što efikasniji način bio implementiran Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu RS i Brčko Distriktu BiH.

- Federacija BiH ima poseban interes da podupire proces povratka i da onim građanima koji na njenom prostoru žive 10, 15 i više godina garantuje da će sva ona prava koja su tu ostvarili zadržati i nakon povratka na prostore iz kojih su protjerani i nakon što tamo prijave mjesto prebivališta - istaknuo je Osmanović u izjavi za medije datoj u pauzi sastanka u Fojnici, u čijem su fokusu implementacija spomenutog zakona i pregled projekata održivog povratka.

Ocijenio je da je dobro da je FBiH donijela takav zakon, uz uvjerenje da će to biti dodatni stimulans za kreiranje uvjeta održivog povratka.

Ministar Osmanović je kazao da, prema informacijama kojima resorno federalno ministarstvo raspolaže, oko 10.000 do 15.000 povratnika na prostoru RS živi pet ili deset godina, a da i dalje mjesto prebivališta imaju na prostoru FBiH.

Ministar za rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene osobe Kantona Sarajevo Muamer Bandić je kazao da je KS prije godinu dana donio zakon sličan federalnom.

O novim rješenjima sadržanim u Zakonu o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu RS i Brčko Distrikt BiH, koji je objavljen 9. maja, na sastanku su govorili ministar Adil Osmanović i šef njegovog kabineta, i ujedno predsjedavajući Radne grupe za izradu tog zakona Izudin Livadić.

Kako je rečeno, Zakon istovremeno predstavlja sistemsko rješenje za povratnike u RS i Brčko Distrikt BiH, te omogućava objedinjavanje svih kapaciteta na planu iznalaženja najoptimalnijih rješenja za pripadnike te populacije. Ovaj propis uređuje uvjete, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na osnovu federalnih zakona i drugih propisa koji se odnose na povratničku populaciju.

Prava iz ovog zakona mogu ostvariti osobe koje su se dobrovoljno vratile u prijeratno prebivalište (do 30.4.1991. godine) u RS i Brčko Distrikt BiH i koje su imale prebivalište ili boravište u FBiH po osnovu statusa raseljenih osoba. Zakon regulira prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom, braniteljsko-invalidske zaštite, zdravstvene zaštite i prava iz oblasti poreza na dohodak (porez na olakšice).

Uz kantonalne ministre, sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, direktor Uprave i šef Ureda za raseljene osobe i izbjeglice, predstavnici Odbora za povratak Parlamenta FBiH, UNHCR-a, OSCE-a, nevladinog sektora, CRS-a, Hilsfwerka Austria, ASB-a, Unije za održivi povratak i integracije u BiH te Građanske koalicije „Prvi mart“.

 

Share: