Dogovorena saradnja firmi za projektovanje i Federalnog ministarstva na snimanju oštećenih stambenih objekata povratnika

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović, sa saradnicima, susreo se danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu s predstavnicima firmi koje su iskazale želju da pomognu povratničkoj populaciji kojoj su poplave nanijele ogromne štete.

Predstavnici firmi iz Sarajeva, koje se bave projektovanjem infrastrukture, DIVEL d.o.o., TRASA d.o.o., IPSA INSTITUT d.o.o., TZI-inženjering d.o.o., Saraj-inženjering d.o.o. i Design & QC d.o.o. stavili su Ministarstvu na raspolaganje svoju stručnu pomoć, po dva inžinjera i tehničku opremu, kako bi hitno bilo snimljeno stanje stambenih objekata s manjim oštećenjima.

Bit će evidentirana i oštećenja putničke komunikacije i klizišta, na bazi čega će biti procijenjene štete koje mogu biti sanirane odmah, kao i predmjer potrebnih radova.

Federalno ministarstvo je već angažovalo tri tima sastavljena od svojih inžinjera koji obavljaju ovaj posao u povratničkim sredinama Doboja i Vukosavlja. Danas je dogovoren operativni sastanak timova Ministarstva i predstavnika ovih firmi, koji će biti održan u petak, kako bi već sljedeće sedmice mogli zajedno raditi na terenu. U ovu zajedničku saradnju, koju će koordinirati Ministarstvo, bit će uključeni i predstavnici mjesnih zajednica u kojima će biti rađeno snimanje.

Cilj zajedničke saradnje je omogućiti uslove za povratak stanovništvu koje je u kratkom periodu dva puta bilo primorano napustiti svoje domove. Vođeni humanitarnim razlozima, predstavnici firmi su na današnjem sastanku naglasili da sami snose sve troškove planiranog posla.

Share: