O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava udruženja građana čije su aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta života raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica broj: 05-36-3-830-1/14 od 28.04.2014. godine, da su utvrđene rang liste potencijalnih korisnika pomoći, objavljene na web stranici Federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica www. fmroi.gov.ba.

Rang listu možete preuzeti ovdje.

Share: