Odluke o utvrđivanju konačnih rang lista potencijalnih korisnika za zapošljavanje/samozapošljavanje povratnika u maloj privredi u opštinama RS

Odluku pogledajte ovdje.

Share: