KONAČNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU RANG LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA

„KONAČNE Odluke o utvrđivanju rang lista potencijalnih korisnika“ za dodjelu pomoći osobama i pravnim licima čija poljoprivredna dobra su uništena usljed elementarnih nepogoda u 2014. godini:

Share: