Author: Ahmed (Ahmed )

Početna / Ahmed
OBAVJEŠTENJE – javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska

OBAVJEŠTENJE – javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska

Obavještavamo podnosioce prijava na „Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska“, broj: 03-32-3-65-1/20 od 14.04.2020. godine, da je Odluka o utvrđivanju konačne liste potencijalnih korisnika za navedeni Program objavljena na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

OBAVJEŠTENJE – Start up 2020

OBAVJEŠTENJE – Start up 2020

Obavještavamo podnosioce prijava na „Javni poziv za učešće u programu – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2020.godini”, broj: 03-32-3-41-1/20 od 16.3.2020. godine, i Izmjene i dopune javnog poziva, broj: 03-32-3-41-1-1/20 od 19.3.2020.godine, da je Odluka o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za navedeni Program objavljena na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči...

OBAVJEŠTENJE – Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska

OBAVJEŠTENJE – Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska

Obavještavamo podnosioce prijava na „Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska“, broj: 03-32-3-65-1/20 od 14.04.2020. godine, da je Odluka o utvrđivanju preliminarne liste potencijalnih korisnika za navedeni Program objavljena na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Prijava na javni poziv