Aktuelnosti

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv iz programa pomoći održivog povratka- „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka  na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine”, broj: 03-36-2-333-1/19 od 09.12.2019. godine, da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica donijelo: Odluku o utvrđivanju...

Obavijest

Obavijest

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je dva javna poziva za zapošljavanje povratnika: „Podrška razvoju StartUp početnog biznisa povratnika“ i „Zapošljavanje povratnika u maloj privredi“ Imajući u vidu preporuke nadležnih organa u Federaciji BiH kao i ostalih organa vlasti u BiH a u cilju pridržavanja uputa koje imaju za cilj sprečavanje širenja pandemije koronavirusa...

Obavijest povratnicima u entitet Republika Srpska

Obavijest povratnicima u entitet Republika Srpska

U cilju obezbjeđenja podizanja obima poljoprivredne proizvodnje u povratničkim sredinama u entitetu Republika Srpska, a u kontekstu globalne krize prouzrokovane pojavom Corona virusa Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica izdaje sljedeće saopštenje: Poštovani povratnici koji se intezivno bavite poljoprivrednom proizvodnjom obavještavamo vas da će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica vršiti sufinansiranje troškova proljetne sjetve...

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obavještava korisnike o sljedećem: S ciljem prevencije širenja koronavirusa, a uvažavajući preporuke struke,  Ministarstvo neće primati stranke u službenim prostorijama dok je na snazi stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, proglašeno Odlukom Vlade Federacije BiH dana 16.03.2020. godine; Postoji mogućnost da će u predstojećem periodu dolaziti do kašnjenja u objavljivanju rezultata popojedinim raspisanim javnim...

Ministar Ramić: Niži nivoi vlasti moraju ubrzati dinamiku preuzetih obaveza na provođenju Projekta CEB II

Ministar Ramić: Niži nivoi vlasti moraju ubrzati dinamiku preuzetih obaveza na provođenju Projekta CEB II

U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas je u Sarajevu održan radno-konsultativni sastanak o implementaciji Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, napodručju Kantona Sarajevo i Bosansko–podrinjskog kantona Goražde. Cilj sastanka bio je prezentirati pregled dosadašnje realizacije potprojekata, ukazati na prepreke i kašnjenja koja nastaju uglavnom radi administrativnih procedura na nižim nivoima vlasti,...

Aplikacija za registraciju raseljenih osoba u iseljeništvu

Aplikacija za registraciju raseljenih osoba u iseljeništvu

POZIV ISELJENIŠTVU Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kroz svoj rad pruža podršku u ostvarivanju prava raseljenih lica, izbjeglica i povratnika u Bosni i Hercegovini i u iseljeništvu, na način da ih informira o njihovim pravima i postupku ostvrivanja prava. Značajna aktivnost koju Ministarstvo provodi je mapiranje kuća i stanova u Entitetu Republika Srpska koji...

OBAVIJEST – Produženje roka

OBAVIJEST – Produženje roka

Obavještavamo potencijalne podnosioce prijava o produženju roka za sljedeće Javne pozive Federalnog ministarstva rasljenih osoba i izbjeglica: Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske,...

Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se sve raseljene osobe, izbjeglice i povratnici koji apliciraju na javne pozive Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica da se aplikacije podnose putem pošte ili lično u Ministarstvo, te da službenici Ministarstva ne prikupljaju dokumentaciju za korisnike na terenu. U slučaju da zaposlenici Ministarstva u okviru obavljanja redovnih službenih dužnosti, kontaktiraju korisnike na terenu,...

  • 1
  • 2