FMROI informirao Vladu FBiH o svim postupcima javnih nabavki i aktivnostima Ministarstva u vrijeme pandemije

FMROI informirao Vladu FBiH o svim postupcima javnih nabavki i aktivnostima Ministarstva u vrijeme pandemije

Procedure javnih nabavki provođene su redovnim postupcima i u skladu sa ZJN BiH a aktivnosti ministarstva su intenzivirane i nema značajnijeg kašnjenja programa zahvaljujući predanom radu svih uposlenika.

Broj: 02-11-501-1/20
Sarajevo 07.05.2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA  
GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r gđa. mr.sci. Edita Kalajdžić, sekretar Vlade
Ul.Hamdije Čemerlića 2
71000 SARAJEVO                                      

Predmet Realizacija Zaključka Vlade FBiH V.broj: 583/2020 od 30.04.2020. godine

Informacija, dostavlja se                                   
 Veza: Vaš akt broj: 03-33-583/2020 od 30.04.2020. godine       

Poštovana,

u vezi sa Vašim navedenim aktom, a postupajući po Zaključku Vlade Federacije BiH, V. broj: 583/2020 od 30.04.2020. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u prilogu akta dostavlja Tabelarni pregled – detaljne informacije s popratnom dokumentacijom o svim nabavkama provedenim od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (V. broj: 408/2020).

Posebno napominjemo da je ovo ministarstvo provodilo samo redovne postupke javnih nabavki, te da nijedan postupak nije proveden, ni nabavka izvršila uz izuzimanje odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Istovremeno, Ministarstvo informira Vladu Federacije BiH da je u periodu od proglašenja stanja nesreće, pored redovnih poslova i projekata, određene programe prilagodilo aktuelnom stanju i potrebama povratnika na terenu, te realiziralo značajan broj aktivnosti pomoći s ciljem smanjenja posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa, i to:  

–  U cilju obezbjeđenja podizanja obima poljoprivredne proizvodnje u povratničkim sredinama u entitetu Republika Srpska kreiran je Program „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020. godini za područje entiteta Republika Srpska“ te raspisan Javni poziv „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020. godini za područje entiteta Republika Srpska“;

– U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na poslovne subjekte koji posluju u povratničkim sredinama na području entiteta Republika Srpska, radi očuvanja postojećih radnih mjesta manjinskih povratnika u RS, raspisan je „Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska”;

– Obrađene su prispjele aplikacija po ranije raspisanim javnim pozivima u 2020. godini, a koji su direktna podrška održivom povratku (ukupno je obrađeno preko 7000 aplikacija), i to za sljedeće javne pozive:

 • Javni poziv za podnošenje prijava za programe  pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka  na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine
  • Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine“,
  • Javni poziv za učeśće u  Programu “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu“,
  • Javni poziv za učešće u programu podrške projektima održivog povratka „Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2020. godini”;

– U ovom periodu sufinansirani su troškovi prijevoza za 574 učenika u povratničkim sredinama u entitetu RS (drugo polugodište), u iznosu od 85.623,00 KM;

Dodijeljene su stipendije za 330 studenata povratnika u RS, u školskoj 2019/2020. godini, u iznosu od 301.400,00 KM;

Podijeljeno je 2.000 humanitarnih paketa – osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine, za povratnike i socijalno ugroženo stanovništvo u 38 općina na prostoru cijele Bosne i Hercegovine;

– Nastavljene su aktivnosti ocjenjivanja prijava po ranije objavljenim Javnim  pozivima za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica na područje općina Federacije BiH i RS-a iz programa „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike” , na koje se prijavilo ukupno 4629 aplikanata (za područje RS-a 1910, a za područje FBiH 2719 aplikanata).

 • Objavljene su preliminarne, a po okončanju žalbenog postupka i konačne rang liste za korisnike iz općina sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i općina iz regija Višegrad i Zvornik;
  • Formirane su preliminarne rang liste potencijalnih korisnika iz općina sa područja Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona te regije Doboj, te je u završnoj fazi obrada aplikacija iz općina sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona i regije Istočna Hercegovina;  
  • U toku je obrada dopunjene dokumentacije za ukupno 1236 aplikanata iz općina sa  područja Unsko-sanskog kantona, K10 i regije Banja Luka;

– Ministarstvo je u ovom periodu nastavilo aktivnosti na rekonstrukciji i obnovi stambenih jedinica putem Fonda za povratak BiH – kreditna sredstva Saudijski fond za razvoj.

 • Pripremljeni su Tripartitni sporazumi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica, po sistemu „ključ u ruke“ za 91 korisnika iz općina/gradova: Zvornik 10, Bratunac 10, Milići 10, Konjic 14, Nevesinje 10, Trebinje 4, Mostar 23, Srebrenica 15;
 • Proveden je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za 71 stambenu jedinicu, i u toku je potpisivanje ugovora. Ponovljen je  postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za 15 stambenih jedinica iz općine Srebrenica;

– U okviru Regionalnog stambenog programa u toku je realizacija potprojekata BiH2, BiH3, BiH4, BiH5 i BiH6; i to:

 • U toku je izgradnja individualnih stambenih jedinica u općinama Glamoč (47), Drvar (25) i Bosansko Grahovo (19) kao i višestambenih objekata (zgrada) u općini Kakanj (20 stanova) i Gradu Tuzla (34 stana);
 • Nakon završenih tehničkih prijema radova na 138 individualnih stambenih jedinica i višestambenog objekta u 11 općina na području Federacije BiH, obavljeni su Konačni obračuni radova kojim će se, putem Fonda za povratak BiH, prema izvođačima radova i nadzornim organima ispuniti finansijske obaveze predviđene ugovorima;
 • Izvršeno je uvođenje projektanta u posao na izradi investiciono-tehničke (projektne) dokumentacije za 18 stambenih jedinica u općinama Vareš, Sapna, Kalesija, Banovići, Lukavac, Kakanj, Gradačac, Maglaj i Zavidovići;
 • Završena je izrada tenderske dokumentacije za izvođenje građevinskih radova na izgradnji 14 stambenih jedinica u općinama Goražde, Kiseljak, Travnik, Ilijaš, Vogošća, Ilidža i Centar-Sarajevo, te 9 stambenih jedinica u općini Kreševo i 5 u gradu Zenica;
 • Završene su sve planirane aktivnosti kojima će se omogućiti uvođenje izvođača radova u posao na izgradnji višestambenih objekata u općinama Donji Vakuf (9 stanova), Domaljevac Šamac (9 stanova), Sapna (9 stanova) i Vareš (9 stanova).

U okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, od momenta proglašenja stanja prirodne nesreće provedene su sljedeće aktivnosti:

 • Izvođači radova su uvedeni u posao na izgradnji višestambenih objekata za podprojekte u Tinji/Općina Srebrenik (20 stambenih jedinica) i Općini Tešanj (21);
 • Nastavljeno je izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata za podprojekte u naselju Solina u Tuzli (66 stambenih jedinica), naselju Špionica u Srebreniku (62 stambene jedinice) i Sapni (18 stambenih jedinica). Izvođenje radova na izgradnji 62 stambene jedinice u naselju Radakovu u Gradu  Zenica, iako je bilo obustavljeno na zahtjev izvođača, ponovno je nastavljeno 13.04.2020. godine.
 • Uporedo sa  izvođenjem radova Jedinica za implementaciju je pregledala projektnu dokumentaciju te vršila priremu tenderske dokumentacije za javne nabavke. Svi postupci javnih nabavki na Projektu CEB II, od trenutka proglašenja stanja prirodne nesreće (COVID 19), nastavljeni su bez značajnijih zastoja u realizaciji.

U toku je realizacija 11 postupaka javnih nabavki, za 11 podprojekata koji se u okviru Projekta CEB II realizuju u gradovima/općinama u Federaciji BiH i to: Goražde, Donji Vakuf, Jablanica, Tuzla, Pale Prača, Živinice, Hadžići-Tarčin, Foča FbiH i Mostar. Radi se postupcima javnih nabavki usluga, radova i roba, tačnije usluga projektovanja, revizije projektne dokumentacije, nadzora, izvođenja građevinskih radova i opremanja stambenih objekata.

Za 6 (šest) podprojekata provedeni su postupci javne nabavke i ugovori se nalaze u fazi potpisivanja u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ostali postupci nalaze se u fazi odabira najpovoljnijeg ponuađača.

 • Nastavljene su aktivnosti na identifikaciji korisnika. Dostavljena imenovanja za članove komisije za identifikaciju za podprojekat „Starački dom“ u Goraždu i za podprojekat u Srebreniku radi reverifikacije korisnika.

S poštovanjem,

 M I N I S T A R
 dr. sci Edin Ramić

Javne nabavke 1
Javne nabavke 1.1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv