Javni poziv za podršku u obavljanju pripravničkog staža povratnika sa VSS

Javni poziv za podršku u obavljanju pripravničkog staža povratnika sa VSS

Obavještavamo fizička lica- nezaposlene povratnike sa VSS i pravna lica – poslodavce zainteresovane za angažovanje prijavljenih kandidata, sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, na području entiteta Republika Srpska, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova (u skladu sa indeksom razvijenosti Federalnog zavoda za programiranje razvoja), da je Javni poziv za podršku u obavljanju pripravničkog staža povratnika sa VSS, broj: 03-32-3-75-1/24 od 18.06.2024 godine, objavljen na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv