Javni poziv za prijave za sufinansiranje investicijskih projekata iseljeništva u povratničkim sredinama na prostoru Bosne i Hercegovine

Prijavni obrazac za fizička lica Prijavni obrazac za privredne subjekte – pravna lica Rok za prijave je 15. septembar 2023. godine.