O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo podnosioce prijava na „Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska“, broj: 03-32-3-73-1/21 od 15.04.2021. godine, da je Odluka o utvrđivanju konačne liste potencijalnih korisnika za navedeni Program objavljena na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

                                                                                             POMOĆNIK MINISTRA 

                                                                                                         Sead Kopić

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv