O B A V J E Š T E NJ E za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, konačna lista potencijalnih korisnika

O B A V J E Š T E NJ E za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, konačna lista potencijalnih korisnika

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima, na prostoru entiteta Republika Srpska, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova, broj: 03-32-3-188-1/23 od 02.08.2023.godine, da je Odluka o utvrđenoj konačnoj listi potencijalnih korisnika, za navedeni Program objavljena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv