O D L U K U O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA za finansiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica iz oblasti kulture i sporta, usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva a na prostoru RC Banja Luka, RC Sarajevo, RC Tuzla i RC Mostar i pripadajućim općinama

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv