O Ministarstvu

Početna / O Ministarstvu

Djelokrug

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na raseljene osobe, izbjeglice i povratnike, i to:

  • prikupljanje i obradu podataka o raseljenim osobama, izbjeglicama i povratnicima;
  • stvaranjem uslova za povratak raseljenih osoba, izbjeglica i povratnika u njihova prijeratna mjesta stanovanja, uključujući obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata;
  • praćenje, podsticanje i pomaganje reintegracije povratnika u lokalnu zajednicu, zapošljavanje i stvaranje uslova za održiv povratak, uključujući rekonstrukciju, obnovu i izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;
  • planiranje, praćenje, pomaganje ili koordiniranje aktivnosti obnove, rekonstrukcije i održivog povratka sa vladinim i nevladinim sektorima;
  • evidentiranje ili registriranje  nevladinih organizacija  i nadzor nad istim  koje se bave  pitanjima pomoći raseljenim osobama  i povratnicima,
  • kao i druge poslove utvrđene zakonom.
Prijava na javni poziv