dr. sci. Edin Ramić

Početna / dr. sci. Edin Ramić

Rođen 07.05.1975. godine u Šeheru, općina Osmaci.

Osnovnu školu završio u Osmacima. Od 1989. do 1993. godine pohađao srednju školu u Kalesiji i stekao zvanje mašinskog tehničara. Diplomirao 2002. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, smjer hemijsko inženjerstvo – upravljanje i simulacija procesa i stekao diplomu inžinjera tehnologije. Od 2004. do 2007. godine pohađao  postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu, smjer – upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Na Ekonomskom fakultetu u Zenici 2011. godine stekao titulu doktora ekonomskih nauka, nakon čega je na istom fakultetu izabran u zvanje docenta na predmetu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova. Posjeduje certifikat Svjetske banke za izradu općinskih budžeta, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama.

Od 2000. do 2003. godine radio kao načelnik za opću upravu Općine Osmaci, od 2003. do 2004. bio načelnik za privredu i finansije, a od 2004. do 2006. načelnik Općine Osmaci. Od 2006. do 2010. godine bio je delegat i šef Kluba u Vijeću naroda Republike Srpske, a od 2010. do 2014. radio kao savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Od 2014. godine do preuzimanja dužnosti ministra u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica obavljao je funkciju poslanika u NS RS.

Tokom agresije na RBiH, kao pripadnik Armije RBiH teže je ranjavan.

Član Predsjedništva SDA.

Po nacionalnosti Bošnjak.

Oženjen, otac dvoje djece.

Društvene mreže

Prijava na javni poziv