Misija, vizija i strateški ciljevi

Početna / Misija, vizija i strateški ciljevi

MISIJA

Obezbjediti siguran, održiv i dostojanstven povratak svih raseljenih osoba i izbjeglica u prijeratno mjesto stanovanja, u skladu sa strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine.

VIZIJA

Provedbom zakona i propisa, utvrđenih strategija i programa uz suradnju sa svim subjektima uključenim u proces povratka implementirati Revidiranu strategiju za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

STRATEŠKI CILJEVI

Prijava na javni poziv