O D L U K U O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA za programe zapošljavanja povratnika u okviru investicijskih projekata za 2021. i 2022. godinu, za poslovne subjekte koji imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području.

O D L U K U O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA za programe zapošljavanja povratnika u okviru investicijskih projekata za 2021. i 2022. godinu, za poslovne subjekte koji imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv