mr. sci. Nerin Dizdar

Početna / mr. sci. Nerin Dizdar

Nerin Dizdar je rođen 03. maja 1981. godine u Stocu.

2007. godine je diplomirao engleski jezik i književnost na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru te je na istom fakultetu magistrirao juna 2011. godine. Trenutno je apsolvent na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Radio je kao asistent i viši asistent na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, u periodu 2008–2010 i 2014 – 2015. Bio je zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona u mandatu 2010-2014, gdje je obavljao i funkciju predsjednika Komisije za obrazovanje, kulturu i sport.

Kao savjetnik direktora je radio u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom od 2015. godine do kraja aprila 2023. godine.

Govori tri strana jezika: engleski jezik (C2), francuski jezik (A2), talijanski jezik (A2).

Oženjen je i otac troje djece.

Imenovan je za federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica 28.04.2023. godine.

Društvene mreže

Prijava na javni poziv