Održivi povratak

OBAVJEŠTENJE – konačna rang lista za Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska u 2022.godini.

Obavještavamo podnosioce prijava na „Javni poziv za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska u 2022.godini”, broj: 03-32-3-95-1/22 od 17.05.2022. godine,da je Odluka o utvrđenoj konačnoj listi potencijalnih korisnika, za navedeni Program, objavljena na internetstranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Prijava na javni poziv