Donji Vakuf: Uručeni ključevi 9 novoizgrađenih stanova

Donji Vakuf: Uručeni ključevi 9 novoizgrađenih stanova

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, načelnik općine Donji Vakuf Huso Sušić i predstavnici Ministaratsva za ljudska prava i izbjeglice BiH prisustvovali su uručenju ključeva za 9 porodica korisnika stanova koji su izgrađeni kroz Regionalni stambeni program.

Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa 4 zemlje regije ( Bosna i Hercegovina, R. Hrvatska, R. Srbija i Crna Gora ). 

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori Regionalnog stambenog programa su izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u Bosni i Hercegovini. 

Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB), koja upravlja donatorskim fondom i pruža podršku partnerskim zemljama u sprovođenju programa i praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa.

Bosna i Hercegovina je za vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju podprojekata na području Federacije BiH povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Do sada su na području Federacije BiH u okviru Regionalnog stambenog programa izgrađene 964 stambene jedinice, od čega 687 individualnih stambenih objekata i 277 stambenih jedinica.

Trenutno su aktivna 3 podprojekata BiH2, BiH5 i BiH6. Podprojekti BiH 2 i BiH 5 podrazumijevaju izgradnju individualnih stambenih objekata, a BiH 6 izgradnju stambenih jedinica po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja. U toku je izvođenje radova na izgradnji 263 stambene jedinice i to 65 individualnih stambenih objekata i  198 stambenih jedinica, koji se realiziraju na području Grada Goražda, Čapljine, Općine Ključ, Bosanska Krupa, Kalesija, Kladanj, Odžak, Orašje, Vogošća i Zavidovići.

Ukupna vrijednost podprojekta u općini Donji Vakuf iznosila je 628.872,94 KM bez PDV-a (od čega je 568.244,03 KM osigurano donatorskim sredstvima iz Razvojne Banke Vijeća Europe a 60.628,91 KM osigurala je Općina Donji Vakuf).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv