Obavještenja-pripravnički staž 2021. godine

Obavještenja-pripravnički staž 2021. godine

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za učešće u „Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području Republike Srpske i u općinama Federacije BiH: Bugojno, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez, Čapljina, Mostar, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Usora, Zavidovići, Žepče, Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna,Teočak, Foča (FBiH), Pale (FBiH), Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Bužim, Ključ i Sanski Most“, broj: 03-32-3-128-1/21 od 01.06.2021. godine, da je preliminarna Lista potencijalnih učesnika u Programu objavljena na web stranici www.fmroi.gov.ba, kao i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv