Obavijest

Obavijest

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je dva javna poziva za zapošljavanje povratnika: „Podrška razvoju StartUp početnog biznisa povratnika“ i „Zapošljavanje povratnika u maloj privredi

Imajući u vidu preporuke nadležnih organa u Federaciji BiH kao i ostalih organa vlasti u BiH a u cilju pridržavanja uputa koje imaju za cilj sprečavanje širenja pandemije koronavirusa Covid-19, ostavljena je mogućnost aplikantima da apliciraju na dva načina:

1. Dostavljanjem prijave na Javni Poziv sa svom pripadajućom dokumentacijom propisanom javim pozivom, preporučeno poštom ili lično, ili

2. Dostavljanjem u elektronskoj formi popunjenih obrazaca: Prijavni obrazac i Finansijaki plana ulaganja na e-mail Ministarstva: odrzivi@fmroi.gov.ba., što će predstavljati prvu fazu učešća u programu odnosno evidenciju prijava dostavljenih na ovaj način. U drugoj fazi realizacije programa, aplikanti čiji projekti budu odabrani za realizaciju, dostavit će preostalu dokumentaciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.

Javni pozivi se mogu preuzeti na:  www.fmroi.gov.ba/javni-pozivi/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv