TEŠANJ: Završena izgradnja zgrade za socijalno stanovanje

TEŠANJ:  Završena izgradnja zgrade za socijalno stanovanje

Useljenjem u stambene jedinice u novoizgrađenom stambenom objektu u općini Tešanj, osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 21 porodicu. 

Objekat je izgrađen u okviru realizacije Projekta CEB II  „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, načelnik općine Tešanj Suad Huskić i predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uručili su ključeve korisinicima stanova.

Projekat CEB II – „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ se realizira na području Bosne i Hercegovine za čiju realizaciju su osigurana kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 121 kolektivnog centra. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 objekta u 45 općina i gradova u BiH. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i više od 76 % na području Federacije Bosne i Hercegovine. 

Bosna i Hercegovina je za vodeću instituciju Državnog projekta CEB II imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju Projekta povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

Ukupna vrijednost podprojekta u općini Tešanj iznosila je 1.511.000 KM (od čega je 1.261.000 KM sredstva osigurano iz kredita Razvojne Banke Vijeća Europe i 250.000 KM sredstva koja je osigurala Općina Tešanj).

“Do sada su na području Federacije BiH u okviru Projekta CEB II -„Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ rekonstruisane i izgrađene ukupno 473 stambene jedinice u 14 općina i gradova, te je u toku izvođenje radova na izgradnji 373 stambene jedinice za trinaestpodprojekata koji se realiziraju na području Grada Mostara i Goražda, te u općinama Ključ, Velika Kladuša, Čelić, Kalesija, Lukavac, Ilidža, Foča FBiH i Pale – Prača”, istakao je ministar Ramić

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv